Retailers' Technology Coach

Perakendecilerin 2014 Teknoloji Öngörüleri

2014 Perakende için Öngörüler ve Beklentiler


Dünyanın önde gelen araştırma şirketleri, perakendenin devleri, teknoloji guruları bir çok farklı mecrada Perakende için 2014 öngörülerini paylaşıyor. Bu hafta başlayan olan NRF’in her yıl artık geleneksel hale gelen “Big Show”’unda da öne çıkacak başlıkları sizin için derledik. Öngörülere göre 2014 yılında perakendecilerin gündemini bir hayli yoğun olarak meşgul edecek konuları sizler için şu şekilde özetledik;
• OmniChannel
Entegre Çoklu Kanal yönetimi diye tercüme edebileceğimiz bu kavram artık perakendeciler için normal bir operasyon haline gelecek. Müşteriyi, ürünü, operasyonu entegre ve merkezi olarak yönetebilmek ve müşteriye tüm (fiziksel ve dijital) kanallardan tekil olarak dokunabilmek, perakendecilere daha etkili operasyon ve değerli müşterilere sahip olma fırsatı verecek. Daha hızlı ve etkin bir operasyon için B2B2C veya C2B gibi yeni kavramların daha fazla tartışılması sözkonusu.
• “Big Data” ve Analitik
Perakende tüm kaynaklardan üretilen verinin büyüklüğü, bunun entegre noktalarda toplanması ve bunun ötesinde verinin kullanılabilir hale dönüştürülmesi yani bilgi haline getirilmesi önemli bir gündem teşkil edecek. Perakendeciler mesailerinin yoğun bir kısmı artık alışılagelmişin dışında cihazları, yazılımları, uygulamaları değil, müşterileri anlamaya çalışarak mesai harcayacaklar. Diğer taraftan kanalların entegre edilmesiyle veri tutarlılığı, entegrasyon ve tabiki bu verinin güvenliği odaklanılacak önemli alanlar olacaktır.
• Müşteri Deneyimi
Müşterilerin değişen beklentileri ve bireysel profillerdeki geniş yelpazedeki müşteri sınıflandırmalarının, segmentasyon çalışmalarını yetersiz bıraktığı bir kez daha görülecek. Özellikle fiziksel kanallarda müşteri deneyimini arttırmaya yardımcı teknolojilere daha fazla ağırlık verilecek, kişiselleştirilmiş servis ve teklif üretebilmek, mağaza içi müşteri takibi ve davranış analizi, mikro seviyede lokasyon takibi odaklanılacak noktaların başında gelecek.
• Mobil ve Sosyal Araçlar
Her ne kadar mobil ve sosyal pazarlama, perakendeciler için yeni kavramlar olsa da mobil cüzdan, sosyal alışveriş gibi yeni kavramların yükseliş trendi ve ciro paylarındaki artışı artık göz ardı edilemeyecek seviyelere ulaştı. Hatta müşterilerle ciddi bir iletişim kanalı oluşturması ve ürün tasarımlarına varıncaya kadar operasyona etkisi ile beraber sadakat programlarının yeniden keşfedilip yeniden modellenmesi ihtiyacı da bu alanlara odaklanılacağının ve perakendecilerin innovatif çözümler üzerine arayışlarda olacağının bir göstergesidir.
• Yeni Nesil Teknoloji
Perakendecilerin yeni nesil teknolojilere adaptasyonu, talebi oluşturan müşterilerden daha yavaş ilerliyor. Özellikle büyük ölçekli perakendecilerin inovasyon geliştirme ve uygulamaya geçirmedeki zorluklar ve içerdeki teknoloji departmanlarının yaklaşımı genellikle yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde konvansiyonel yaklaşımlarından dolayı ciddi bir dar boğaz oluşturuyor. Bu sebeple 2014’te perakendecilerin Servis bazlı (SaaS) çözümlere daha sıcak yaklaşacağı ve uygulama portföyünde yer vereceği öngörülüyor. RFID teknolojilerindeki gelişmeler ve beklentiler, RFID’nin de tekrar masaya gelecek konuların başında yer verileceğinin bir işaretidir.

Herkese bol kazançlı, keyifli, başarılı bir 2014 dileğiyle,

Written by Gökhan Çapraz

Gökhan Çapraz