Retailers' Technology Coach

BT Stratejisinin İletişimi

Üst yönetime BT stratejisinin sunulması çok önemli ve özel bir hazırlık gerektirir. BT yöneticilerinin çok büyük bir kısmı yapılacak sunumda mantıksal bir yaklaşımla çıkarımları ortaya koyarak planı aktarmaya çalışmaktadır. Bu yaklaşım doğru olmasına rağmen işletmelerin üst yönetimleri ve patronları genelde bu yaklaşıma gereken ilgiyi göstermemektedir.

Üst yönetim genelde direkt sonucu görmek ister ve gerekiyorsa yukarıdan aşağıya detayları konuşmak yönünde bilgilendirilmeyi beklerler.

Üst yönetimle iletişimde gerek yaklaşım, gerekse anlatım şekli önemlidir. Ayrıca üst yönetim teknoloji ile boğulmamalı, teknoloji slaytları ile gözler kör edilmemelidir. Mümkün olduğu kadar basit, açık iletişim kurulmalı, stratejik olunmalı, net mesajlar verilmelidir.

BT Yöneticisinin, üst yönetimden gereken ilgiyi görememesi veya istediği mesajı verememesi genellikle yaklaşım farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için BT yöneticisinin, patronların ve üst yönetimin beklentilerini ve teknolojiye yaklaşımını anlamalı ve buna göre iletişim kurmalıdır.

Written by Gökhan Çapraz

Gökhan Çapraz

Leave a Reply

*

captcha *