Retailers' Technology Coach

BT Stratejilerinin Başarısızlık Sebepleri

Önde gelen strateji danışmanlık şirketlerinin makalelerinde, işletmelerin hayata geçirebileceği kaliteli ve başarılı bir BT stratejisi, işletmenin en az %20 daha iyi performans göstereceğini belirtmektedir.  Ancak araştırmalar işletmelerin yaptıkları strateji çalışmalarının yeterli fayda ve kazanımı almadığı gözlemlenmektedir.

Yaptığımız çalışma ve araştırmalarda başarısızlığın sebeplerini bulmaya çalıştık.

Bunlar;

 • BT stratejinin işletme içinde, diğer iş birimlerinden izole şekilde yapılması,
 • Her şeyi yapmaya ve planlamaya çalışan strateji çalışmaları,
 • BT Stratejinin geçmişin bir uzantısı olarak algılanıp, finansal plan gibi yapılması,
 • Stratejinin, dilek ve istekleri toplama ve birleştirme işlemi gibi algılanması,
 • BT Stratejisi için oluşturulmuş yapı veya metot bulunmaması,
 • Yeterince zaman ayrılmayan ve gerekenden daha uzun süren strateji çalışmaları,
  • Net süreci tanımlanmadan yapılan, çıktısı belli olmayan üst seviyedeki strateji çalışmaları,
  • İletişimi yapılmamış, sadece BT’den başka kimsenin bilmediği stratejiler,
  • İşletmedeki gelişmeler ve değişikliklere cevap verebilecek kadar esnek olmaması,
  • Başarının veya başarısızlığın ölçümlenmemesi ve bilinmemesi.

  Written by Gökhan Çapraz

  Gökhan Çapraz

  Leave a Reply

  *

  captcha *